Utendørs vigselsstad

Utendørs vigselsstad

"Fishermen's memorial" godkjent som vigselsstad

VIGSLER SKAL SKJE I KYRKJE ELLER EIN ANNAN GUDSTENESTESTAD SOM ETTER AVGJERD AV BISKOPEN KAN BRUKAST TIL VIGSEL, JF. ALLMENNE FØRESEGNER FOR VIGSEL PKT.3. STAVANGER BISKOP HAR DELEGERT TIL PROSTANE Å AVGJERA KVA STADAR SOM KAN BRUKAST TIL VIGSEL I PROSTIET. PER I DAG ER FØLGJANDE UTENDØRS VIGSELSSTAD GODKJENT I PROSTIET:

Fishermen's memorial, Ferkingstad

HAR DU SPØRSMÅL OM VIGSEL UTANOM KYRKJEHUS, TA KONTAKT MED DIN LOKALE KYRKJELYD ELLER MED PROST.

18.06.2015

izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort denizli escort antalya escort antalya escort antalya escort ankara escort ankara escort izmir escort izmir escort