Sola Fide

Sola Fide

I 40 år har ungdom fått fremføre lovsang som ungdommen selv kan identifisere seg med. Flerstemt sang og et stort spekter av sjangre og rytmer lokker fremdeles ungdom til et godt og utøvende musikalsk miljø.

 

Fra konfirmasjon til voksen alder
Hver torsdag samles ca. 25 unge sangere og musikere til øvelse i Åkra kirke. Aldersspredningen går fra 14 år og oppover til godt over 20, og det betyr at man tidligst kan få bli med når man går i 9.-klasse. Hvert år kommer det nye medlemmer i koret, og Sola Fide inngår også som en valgt aktivitet for konfirmantene. Her står sanggleden i sentrum, og nye medlemmer er hjertelig velkommen. Øvingene varer fra kl. 19.30 til 21.30 med innlagt pause og andakt. Det blir også satt frem noe å bite i under pausen. 

 
Fra årsmeldingen 2012:

Sosial gjeng 

Medlemmene i Sola Fide er opptatt av et godt sosialt miljø. Hver høst arrangeres «Bli-kjentweekend » der nye og etablerte medlemmer får anledning til å bli bedre kjent med hverandre. I høst gikk turen til Fredtun, og året før ble helga tilbrakt på Røvær. Sola Fide er i så måte mer enn bare et kor. I tillegg til øvingene kommer også en rekke opptredener, og da spesielt i forbindelse med jul og konfirmasjon. 

Sang og instrument 

Dirigent Ranveig Svela har stått foran koret siden i sommer, og hun forteller at det også er rom for musikere i koret. De har da også et lite band i tillegg til pianisten Susanne Wilhelmsen. Likevel er det flerstemt sang som er hovedoppgaven til de fleste medlemmene. Oppdrag er det ikke mangel på, og i travle tider må koret også takke nei til enkelte forespørsler. 

Aktuelt

Mange år er gått siden Sola Fide ble startet, men behovet for et musikalsk og sosialt tilbud til ungdommen er like sterkt i dag. Det er derfor et vitalt og oppegående kor som neste år kan markere 40 år med lovsang. 

17.10.2014