Åkra mannsforening

Åkra mannsforening

Mannsforeningen i Åkra kirke

Mannsforeningen har sine møter i menighetssalen på tirsdager-
På møtene er det andakt, sang og varierte kåserier/emner fra inviterte gjester og servering.

17.10.2014