Nyansettelser i Åkra menighet

Anne Gunn, Grethe og Charlotte.

Vi har gleden av å informere om at Karmøy kirkelige fellesråd (KKF) har ansatt tre nye medarbeidere i Åkra menighet. Anne Gunn Lund er ansatt som trosopplærer. Hun vil tiltre i stillingen 1. mars 2019. Grethe Flotve Myklebust er ansatt som administrasjonsleder. Hun vil tiltre 1. mai 2019. Charlotte Skaar Gaupås er ansatt som menighetspedagog. Hun vil tiltre i stillingen 1. august 2019. Vi gleder oss stort over å få disse tre med i menighetstjenesten på fast basis.

15.01.2019