Resultatet fra kirkevalget 09.09.19

Resultatet fra kirkevalget 09.09.19

Resultatet fra kirkevalget til Åkra menighetsråd:

Faste medlemmer:

Øystein Vigdal
Per Inge Eriksen
Ronny Breivik
Karen Ytreland Sandstad
Roar Tangen
Linn Elise Richardsen
Knut Terje Fagerland
Jorunn Medhaug

Varamedlemmer:

1. Oddrun Lund
2. Jorunn Eikemo Hauge
3. Jan Egil Midtskog
4. Helene Jonassen Aarhus
5. Leiv Mjølhus

Tusen takk til alle som har stemt og deltatt på kirkevalget. Vi er veldig takknemlig for det flotte menighetsrådet som starter sitt virke fra 01.november. 2019

11.09.2019