Gravearbeider ved Åkra kirke

Gravearbeider ved Åkra kirke

Gravearbeider ved Åkra kirke, og i boligfelt nord fra gravplassen

Karmøy kommune v/ sektor VAR er i gang med nytt saneringsprosjekt iht. vedtatt Hovedplan avløp. Prosjektet gjelder utskiftning av eksisterende gammelt kloakk- og vannforsyningssystem, samt etablering av en ny kloakkpumpestasjon.Arbeidet vil starte høsten 2019. Først vil anlegget pågå på parkeringsplassen mellom Åkra kirke og Åkra videregående skole, i stien fra kirken til fylkesveg, samt i gangveg over gravplassen i nordlig retning. Videre vil anlegget fortsette i Åkravegen, Prestavegen og Årvollvegen (jfr. vedlagt kart).

Karmøy kommune og Karmøy kirkelig fellesråd vil så langt som mulig gi nødvendig informasjon til alle berørte parter. Alle festere langs trase over gravplassen er kontaktet pr. telefon eller pr. brev. Det vil ikke pågå anleggsarbeider under begravelser. Alle nødvendige omkjøringer vil bli anlagt, og godt skiltet.

Karmøy kommune v/ sektor VAR vil ikke at anleggstiden fører til mer ubehag enn den anses nødvendig for prosjektgjennomføring. Samtidig ønsker vi å be De om forståelse, og tålmodighet under gravearbeidet.

 

08.10.2019

izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort denizli escort antalya escort antalya escort antalya escort ankara escort ankara escort izmir escort izmir escort