Utsatt semesteroppstart


I henold til regjeringens smitteverntiltak for perioden 14-18. januar, og anbefalinger i lys av denne, så utsettes det aller meste av det ordinære menighetsarbeidet i denne perioden.

 

Det er unntak for gravferder (50 personer tillatt) og enkelte kirkelige handlinger som f.eks. dåp (10 personer tillatt). Vi satser på en god og noe forsinket semesteroppstart etter 18. januar 2021. I mellomtiden må dere gjerne følge oss digitalt der vi satser på noen andaktshilsener med musikk😊

Tilbake