Menighetsblad


Tre ganger årlig kommer Menighetsblad for Åkra & Vea ut til alle husstander i våre to sokn. Bladet inneholder oppdateringer på aktuelle saker som vedrører lokalsamfunnet. Du får oversikt over døpte, konfirmerte, vigde og døde. Her kan du også lese intervjuer med folk i området vårt, eller få vite mer om hva som skjer i kirken. 

Vi har oppbyggelig og interessant lesestoff som vi håper mottakerne har glede og nytte av.  Menighetsblader defineres som offentlig informasjon og blir derfor fulldistribuert. Menighetsblad for Åkra & Vea er finansiert av frivillig kontingent og annonseinntekter. Annonseansvarlig er Turid Irene Sund. Michael Fagerland er leder for redaksjonskomitéen. 


Nedenfor vil digital utgave av bladet komme etter hver utgivelse.