Menighetsblad


Tre ganger årlig kommer Menighetsblad for Åkra & Vea ut til alle husstander i våre to sokn. Bladet inneholder oppdateringer på aktuelle saker som vedrører lokalsamfunnet. Du får oversikt over døpte, konfirmerte, vigde og døde. Her kan du også lese intervjuer med folk i området vårt, eller få vite mer om hva som skjer i kirken. 

Vi har oppbyggelig og interessant lesestoff som vi håper mottakerne har glede og nytte av.  Menighetsblader defineres som offentlig informasjon og blir derfor fulldistribuert. Menighetsblad for Åkra & Vea er finansiert av frivillig kontingent og annonseinntekter. Annonseansvarlig er Turid Irene Sund. Michael Fagerland er leder for redaksjonskomitéen. 

 

Nedenfor vil digital utgave av bladet komme etter hver utgivelse.

 September 02.2021

 

Mars 01.2021