Menighetsblad


Tre ganger årlig kommer Menighetsblad for Åkra ut til alle husstander i soknet vårt. Bladet inneholder oppdateringer på aktuelle saker som vedrører lokalsamfunnet. Du får oversikt over døpte, konfirmerte, vigde og døde. Her kan du også lese intervjuer med folk i området vårt, eller få vite mer om hva som skjer i kirken. 

Vi har oppbyggelig og interessant lesestoff som vi håper mottakerne har glede og nytte av.  Menighetsblader defineres som offentlig informasjon og blir derfor fulldistribuert. Menighetsblad for Åkra er finansiert av frivillig kontingent og annonseinntekter. Annonseansvarlig er Turid Irene Sund. 

Nedenfor vil digital utgave av bladet komme etter hver utgivelse.

 Mai 01.2023

 

 April 01.2022

 

 Desember 03.2021

 

 September 02.2021

 

Mars 01.2021