Jubileumshelg Åkra kirke 200 år


Åkra kirke er 200 år og dette skal vi markere med en jubileumshelg fra torsdag 29. juli til søndag 1.august. Det vil bli gudstjeneste, sangkveld og salmekveld med Ernst Baasland. 

Les meir

 

Jubileumshelg Åkra kirke 200 år


Åkra kirke er 200 år og dette skal vi markere med en jubileumshelg fra torsdag 29. juli til søndag 1.august. Det vil bli gudstjeneste, sangkveld og salmekveld med Ernst Baasland. 

Les meir

 

Kateket/ Menighetspedagog – 100 % fast stilling.


Åkra menighets visjon: SAMLE til kristent fellesskap. STYRKE troen på Den treenige Gud. SENDE ut vitner for å forkynne evangeliet om Jesus Kristus i ord og handling.  Åkra menighet ligger i K...

Les meir

 

Kateket/ Menighetspedagog – 100 % fast stilling.


Åkra menighets visjon: SAMLE til kristent fellesskap. STYRKE troen på Den treenige Gud. SENDE ut vitner for å forkynne evangeliet om Jesus Kristus i ord og handling.  Åkra menighet ligger i Karmøy kommune. Det er pr. i dag 6439 medlemmer i Åkra sokn.  Menighetene har et aktivt kristent arbeid blant mennesker i alle generasjoner. Det er utarbeidet en god lokal trosopplæringsplan som er i s...

Les meir

 

Årsmeldingen for 2020


Vedlagt følger årsmeldingen for Åkra menighet for 2020.

Les meir

 

Årsmeldingen for 2020


Vedlagt følger årsmeldingen for Åkra menighet for 2020.

Les meir

 
 

Invitasjon til trosopplæringstiltak?

Ønsker du at barnet ditt fortsatt skal få invitasjoner til Kirkens aktiviteter for barn og unge, selv om barnet ikke er døpt? Da må du r...

Les meir

 

Utsatt semesteroppstart

I henold til regjeringens smitteverntiltak for perioden 14-18. januar, og anbefalinger i lys av denne, så utsettes det aller meste av det o...

Les meir

 

Smitteverntiltak i Åkra kirke

Smitterverntiltak

Les meir

 

Renovering av Åkra gamle kirke

Endelig er 200 åringen Åkra Gamle kirke i gang med renoveringen som skal være ferdig til jubileet i november dette året. En egen jubileumsk...

Les meir

Flere saker