Sommergudstjenestene i Åkra kirke


Her er en oversikt over sommergudstjenestene. For mere informasjon se arrangement på Åkra kirke sin Facebookside. 

Les meir

 

Sommergudstjenestene i Åkra kirke


Her er en oversikt over sommergudstjenestene. For mere informasjon se arrangement på Åkra kirke sin Facebookside. 

Les meir

 

Årets konfirmanter i Åkra kirke 28 og 29 aug.


Her er en oversikt over årets konfirmanter i Åkra kirke. Vi ser frem til at dere endelig skal få konfirmere dere. 

Les meir

 

Årets konfirmanter i Åkra kirke 28 og 29 aug.


Her er en oversikt over årets konfirmanter i Åkra kirke. Vi ser frem til at dere endelig skal få konfirmere dere. 

Les meir

 

Jubileumshelg Åkra kirke 200 år


Åkra kirke er 200 år og dette skal vi markere med en jubileumshelg fra torsdag 29. juli til søndag 1.august. Det vil bli gudstjeneste, sangkveld og salmekveld med Ernst Baasland. 

Les meir

 

Jubileumshelg Åkra kirke 200 år


Åkra kirke er 200 år og dette skal vi markere med en jubileumshelg fra torsdag 29. juli til søndag 1.august. Det vil bli gudstjeneste, sangkveld og salmekveld med Ernst Baasland. 

Les meir

 
 

Årsmeldingen for 2020

Vedlagt følger årsmeldingen for Åkra menighet for 2020.

Les meir

 

Invitasjon til trosopplæringstiltak?

Ønsker du at barnet ditt fortsatt skal få invitasjoner til Kirkens aktiviteter for barn og unge, selv om barnet ikke er døpt? Da må du r...

Les meir

 

Utsatt semesteroppstart

I henold til regjeringens smitteverntiltak for perioden 14-18. januar, og anbefalinger i lys av denne, så utsettes det aller meste av det o...

Les meir

 

Smitteverntiltak i Åkra kirke

Smitterverntiltak

Les meir

Flere saker