Velkommen til felles pinsegudstjeneste


Velkommen til felles pinsegudstjeneste mellom Åkra bedehusforsamling, Ådland bedehus, Ljosheim bedehus og Åkra kirke. 

Les meir

 

Velkommen til felles pinsegudstjeneste


Velkommen til felles pinsegudstjeneste mellom Åkra bedehusforsamling, Ådland bedehus, Ljosheim bedehus og Åkra kirke. 

Les meir

 

Kandidater til menighetsrådsvalg 11.september


Godkjent liste og mulighet for supplering: Nominasjonsliste for Norheim til valget 11.sept.-2023

Les meir

 

Kandidater til menighetsrådsvalg 11.september


Godkjent liste og mulighet for supplering: Nominasjonsliste for Norheim til valget 11.sept.-2023

Les meir

 

Ledig stilling som administrasjonsleder i Åkra kirke, 100%


Åkra menighets visjon: « Åkra menighet –  samle - til kristent fellesskap,  styrke - troen på Den treenige Gud,  sende - ut vitner for å forkynne evangeliet om Jesus Kristus i ord og handling» Å...

Les meir

 

Ledig stilling som administrasjonsleder i Åkra kirke, 100%


Åkra menighets visjon: « Åkra menighet –  samle - til kristent fellesskap,  styrke - troen på Den treenige Gud,  sende - ut vitner for å forkynne evangeliet om Jesus Kristus i ord og handling» Åkra kirke ligger i Karmøy kommune. Det er pr. i dag ca. 6500 medlemmer i menigheten. Det er stadig utbygging i området, noe som medfører et raskt stigende folketall.  Menighetene har et aktivt kristen...

Les meir

 
 

Ny musikk fra HEL-kor, Karmøy.

HEL koret på Karmøy har spilt inn en ny sang. Lytt til denne flotte sangen og viktige budskapet.

Les meir

 

Sorggrupper for mennesker i sorg og vanskelige livssituasjoner

Det planlegges oppstart av nye sorggrupper på Haugalandet høsten 2022. Her finner du informasjon om dette tilbudet.  

Les meir

 

Invitasjon til trosopplæringstiltak?

Ønsker du at barnet ditt fortsatt skal få invitasjoner til Kirkens aktiviteter for barn og unge, selv om barnet ikke er døpt? Da må du r...

Les meir

 

Hør bibeltimen om familie

Les meir

Flere saker