Barn

Åkra menighet har som mål å ha et bredt tilbud til barn, unge og deres familier.

Vi ønsker å ha et godt tilbud av faste aktiviteter og aktuelle trosopplæringstiltak og vi jobber  stadig med å utvikle og fornye disse tiltakene. I tillegg har vi som mål å stimulere til tidlig kontakt med kirken og dens budskap og å skape tilhørighet til kirken for både barn, unge og familiene. Her ser dere våre aktuelle tilbud: 

Velg kalender