Om oss


Åkra menighet sin visjon er:
Vi vil ta del i misjonsoppdraget med å gjøre alle folkeslag til disipler av Jesus Kristus. 
Vi vil forkynne  Guds ord til frelse og etterfølgelse av Jesus. 

Vi ønsker å gjøre dette gjennom å:

SAMLE til kristent fellesskap
STYRKE troen på den treenige Gud
SENDE ut vitner for å forkynne evangeliet om Jesus Kristus i ord og handling.