Påmelding Kirkemiddag 26.04.


Fyll ut feltene med informasjon om den påmeldte. De mørke feltene må alltid fylles ut.
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Mobil:
Er det noe vi trenger å vite? Allergier?Hvor mange personer melder du på inkludert deg selv?