2 leidige stillinger i Åkra kirke


Vil du ta del i misjonsoppdraget sammen med teamet i Åkra menighet? Vil du være med å bety noe for alle generasjoner i lokalsamfunnet?

 

 

Karmøy kirkelig fellesråd har fra 1. januar 2022 ledig to spennende stillinger i Åkra sokn: 

  • Diakon/diakoniarbeider, 80-100 %
  • Kateket/menighetspedagog, 80-100 %

 

Fullstendig utlysning og kontaktinfo: www.karmoykirken.no 

 

 

Tilbake