Resultat av kirkevalget 2023


Da er resultatet av valget av nytt menighetsråd klart. Vi takker alle som har stemt på de flotte kandidatene våre og ønsker dem Guds gode velsignelse i tjenesten. Her er resultatet fra valget vårt og i tillegg ligger det ute på på : https://www.kirken.no/nb-NO/om-kirken/slik-styres-kirken/kirkevalget/kandidatliste/

Faste medlemmer:
Øystein Vigdal
Ingrid Bøhn Medhaug
Karen Ytreland Sandstad
Roar Tangen
Ole Henrik Hallaråker
Linn Elise Richardsen
Rolf Kasper Iversen
Knut Terje Fagerland

Varamedlemmer:
Jan Egil Midtskog
John Einar Johannessen
Gunhild Ferkingstad
Hild Astrid Valle
Kjerstin Mannes Medhaug

 

Tilbake