Menighetsmøte 10.mars


Velkommen til menighetsmøte rett etter gudstjenesten søndag 10.mars. 

 

Sted: Menighetssalen. 

Orienteringen fra 2023 finner du her 

Tilbake