Renovering av Åkra gamle kirke


Endelig er 200 åringen Åkra Gamle kirke i gang med renoveringen som skal være ferdig til jubileet i november dette året. En egen jubileumskomité er i gang med selve programarbeidet og et eget jubileumsskrift som blir på ca 100 sider. Denne boken kan kjøpes når den kommer ut forhåpentligvis i mai dette året.

Selve arbeidet med kirken er allerede kommet i gang. Norgeshus Karmøy har satt opp stillaser og er klar til å ta ned skifer og reparere taket, og legger skiferen på plass igjen. Bårdsen Restaurering har fått jobben med restaurering av alle vinduene. Halvparten er allerede tatt ut og er i ferd med å bli nesten nye før de igjen settes inn.
Kirken skal males på dugnad i vår, her er det SAM (Svein Arve Mannes) som lager linoljemaling på gamle måten som skal brukes på kirken. Det må først skrapes og vaskes før to strøk maling skal påføres. Bårehuset er også i litt dårlig forfatning, her har S. O. Lund satt opp to nye toaletter inkludert arbeid uten kostnad for kirken. Bårehusets toaletter og utside skal også males.

Prosjektleder for arbeidet er Eivind Walland og han og medhjelpere har allerede utført mange små viktige arbeider i kirken på dugnad. Hage og Maskin har gravd av noen cm av grus/pukk rundt kirken for å få større avstand til nederste vannbordet, dette for å bedre lufttilgang mellom indre og ytrevegg. Det skal også monteres en varmepumpe i kirken, slik at det skal bli enklere å varme opp når den skal brukes.

Karmøy Kirkelige Fellesråd skal fikse alle gravene på den fredede kirkegården, og det blir dugnadsarbeid med gamle graver, gjerder og tørr-mur som skal fikses opp til jubileet.

Hvordan står det til med økonomien for denne store jobben da?
Det er kommet inn 1 million 120 tusen kroner til nå. Riksantikvaren her bevilget 600 tusen, Karmøy kommune 270 tusen og Skudenes & Aakra Sparebank kr 250 tusen kroner. Tilstandsrapporten sier at det er skader for 2,1 million kroner men prosjektledelsen ser at det blir mindre kostnad enn beregnet. Det mangler likevel en del økonomi for at alt skal skinne til jubileet. Kirken har også en egen konto og Vipps der bedrifter og private kan donere midler til den gamle ærverdige kirken. konto: 3361.63.31766, vipps: 537926

Hva skal den så brukes til etter at jubileet er ferdig?
Det er i dag mange brylluper som gjennom vår, sommer og høst arrangeres i gamle kirken, menigheten ønsker også at den skal brukes mer til både gudstjeneste, kultur, åpen kirke om sommeren med og uten guiding, konserter og kirkelige handlinger.

Dette signal og kulturbygget håper vi skal fremstå som et flott bygg med området rundt i mange år fremover.

 

Tilbake