Velkommen til dåp i kirken


VELKOMMEN TIL DÅP I DEN NORSKE KIRKE I KARMØY

 

Gå inn på knapp nederst på denne siden og Velg "søk" på neste side for å finne aktuell dåpsdag og for å melde barnet til dåp. Bruk knappen som heter "ny registrering" og opprett bruker med barnets personnummer og mobilnummer. Fyll deretter ut skjemaet med alle opplysninger.

NB! Dåpen er ikke registrert før du har fått bekreftelse på mail fra oss. Noen ganger kan enkelte datoer være fylt opp før vi har fått bekreftet.

 Husk å ha klart barnets fødselsnummer (11siffer). 

Antall faddere er minimum to og vanligvis opptil seks.
Informasjonen må være registrert senest 14 dager før dåpshandlingen.
Vi minner om at navnet må være registrert på folkeregisteret før dåpshandlingen. Kom gjerne med andre spørsmål!

Før dåpen ønsker presten å ha en samtale/samling. Der vil man gå gjennom hva dåpen betyr, i tillegg til selve dåpshandlingen.

Menigheten vil gjerne at familien eller andre i dåpsfølget deltar i selve dåpshandlingen. Det kan være tekstlesing, hjelp til å tørke dåpsbarnet på hodet e.l. Dette blir avtalt med presten på samlingen/samtalen. I de fleste menighetene går også foreldre og dåpsbarn i prosesjon inn i kirka sammen med presten i begynnelsen av gudstjenesten. Mer informasjon blir gitt under samlingen/samtalen.

Dåpspåmelding

Tilbake