Velkommen til onsdagsklubben


 

Onsdager kl.13:30 er det Onsdagsklubben i Åkra kirke. Dette er en klubb for deg som går i 2. eller 3. klasse.

Samlingene er fra kl. 13:30—15:00, og finner sted i kirkekjelleren. På onsdagsklubben vil det alltid være andakt og ulike aktivitetsstasjoner som f.eks.:

· Idrett

· Kreativitet 

· Frilek med air hockey, bordtennis m.m.       

· Spill og lek

Informasjon til foresatte:

Onsdagsklubben vil i utgangspunktet være hver onsdag i skoleåret (ikke i ferier).

Vi starter  onsdag 4. september.

Av praktiske årsaker ønsker vi påmelding. Det vil si at du sender, navn, adr. ,alder,   et eller flere tlf. nr. dere kan nås på. 

Meld også fra om ting dere mener det er viktig at vi vet om (f.eks. allergi el.l.)

Med vennlig hilsen

Trosopplærer Anne Gunn

Har du spørsmål er det lettest å nå meg på mobil : 95801488

Påmeldingen finner du her

Tilbake