KUNNGJØRING AV VALGFORM OG GODKJENT VALGLISTE


 

VED VALG TIL MENIGHETSRÅD I Åkra SOKN ER DET ÉN GODKJENT VALGLISTE: NOMINASJONSKOMITEENS LISTE.
VALGET GJENNOMFØRES SOM FLERTALLSVALG.

 

Kandidatene er oppført i prioritert rekkefølge.

1. Ronny Breivik 1983, Åkrehamn

2. Per Inge Eriksen, 1958, Åkrehamn

3. Øystein Vigdal, 1970, Åkrehamn

4. Karen Ytreland Sandstad, 1987, Sævelandsvik

5. Linn Elise Richardsen, 1983, Åkrehamn

6. Knut Terje Fagerland, 1965, Åkrehamn

7. Roar Tangen, 1967, Åkrehamn

8. Jan Egil Midtskog, 1976, Åkrehamn

9. Oddrun Lund, 1965, Åkrehamn

10. Leiv Mjølhus, 1956, Åkrehamn

11. Jorunn Eikemo Hauge, 1961, Åkrehamn

12. Helene Jonassen Aarhus, 1970, Åkrehamn

13. Jorunn Medhaug, 1972, Åkrehamn

 

Valgstyre,

Åkra menighetsråd

Tilbake