Regnbuelandet (RBL)


Søndagsskolen i kirken

 

Regnbuelandet samles kl 11 i kirken på søndagene. De synger sammen, leker og blir bedre kjent med Jesus og hverandre.

I regnbuelandet trives både små og store, unge og gamle. Av og til finner de også på andre sprell som overnattingstur, helgestart og andre utflukter.


Program høsten 2023

 

01. oktober RBL kl. 11.00 
22. oktober RBL kl. 11.00 
05. november RBL kl. 11.00
12. november RBL kl. 11.00
17. november Helgestart kl. 17.30
26. november Gudstjeneste med julespill. kl. 11.00
03. desember RBL kl. 11.00

 

 

 

 

Tilbake