Regnbuelandet (RBL)


Søndagsskolen i kirken

 

Regnbuelandet samles kl 11 i kirken på søndagene. De synger sammen, leker og blir bedre kjent med Jesus og hverandre.

I regnbuelandet trives både små og store, unge og gamle. Av og til finner de også på andre sprell som overnattingstur, helgestart og andre utflukter.


Program høsten 2022

 

18. september RBL kl. 11.00 
25. september Gudstjeneste kl. 17
02. oktober RBL kl. 11.00
16. oktober Gudstjeneste kl. 11.00
23. oktober Gudstjeneste, 4 års bok
29. oktober Vennefest i Storhall
30. oktober Gudstjeneste kl. 11.00
04. november Helgestart kl. 17.00
06. november Allehelgengudstjeneste kl. 17.00
13. november RBL/Lys våken gudstjeneste
20. november Gudstjeneste kl. 17.00
27. november RBL kl 11.00
04.desember Gudstjeneste kl. 17.00
11.desember RBL. Gudstjeneste m/julespill kl. 11.00
18.desember Gudstjeneste kl. 17.00
24.desember Gudstjeneste kl. 14.30 og 16.00
25.desember 1.Juledagsgudstjeneste kl. 12.00
31.desember Nyttårsaftengudstjeneste kl. 17.00

 

 

 

 

Tilbake