Regnbuelandet (RBL)


Søndagsskolen i kirken

 

Regnbuelandet samles kl 11 i kirken på søndagene. De synger sammen, leker og blir bedre kjent med Jesus og hverandre.

I regnbuelandet trives både små og store, unge og gamle. Av og til finner de også på andre sprell som overnattingstur, helgestart og andre utflukter.


Program våren 2023

 

08. januar RBL kl. 11.00 
22. januar RBL kl. 11.00 
29. januar RBL kl. 11.00
10. februar Helgestart kl. 17.00
19. februar RBL kl. 11.00 
19. mars RBL kl. 11.00 
14. april Helgestart kl. 17.00
23. april RBL kl. 11.00
07. mai  RBL. kl. 11.00
18. juni Sommerfest, hele menigheten

 

 

 

 

Tilbake