Regnbuelandet (RBL)


Søndagsskolen i kirken

 

Regnbuelandet samles kl 11 i kirken på søndagene. De synger sammen, leker og blir bedre kjent med Jesus og hverandre.

I regnbuelandet trives både små og store, unge og gamle. Av og til finner de også på andre sprell som overnattingstur, helgestart og andre utflukter.


Program høsten 2018

1. sept RBL - games Åmøy, Bli kjent tur
9. sept RBL med barnas kvarter
16. sept RBL med barnas kvarter
21.sept Helgestart (fredag 17.30)
19. oktober Helgestart (fredag 17.30)
4. november RBL uten barnas kvarter
11. november RBL med barnas kvarter
25. november RBL med barnas kvarter
9. desember RBL med barnas kvarter
   


Se også: www.regnbuelandet.no

 

 

Tilbake