Regnbuelandet (RBL)


Søndagsskolen i kirken

 

Regnbuelandet samles kl 11 i kirken på søndagene. De synger sammen, leker og blir bedre kjent med Jesus og hverandre.

I regnbuelandet trives både små og store, unge og gamle. Av og til finner de også på andre sprell som overnattingstur, helgestart og andre utflukter.


Program våren 2024

 

14.april RBL kl. 11.00 
19.april Helgestart kl 17:30
28.april RBL kl. 11.00
5.mai Myldregudstjeneste kl 11:00
   
   
   

 

 

 

 

Tilbake