Konsert med Bedlington hornorkester i Åkra kirke


Konsert med Bedlington hornorkester i Åkra kirke fredag 18.maikl 19.00

I tiden 15 til 19 mai får Frelsesarmeen besøk av Bedlington hornorkester. Stedet ligger ca. 15 kilometer nordøst for Newcastle og har rundt 18.000 innbyggere.
Arbeidet ble åpnet i 1878. Da begynte de virksomheten i et forlatt variete-teater. I 1970 bygde de nytt lokale på samme stedet som teateret sto. De er byens største menighet og virksomheten som drives er en blanding av diakonalt og evangelisk arbeide.

Musikkorpset har alltid spilt en stor rolle i menigheten og de brukes aktivt på møter i lokalet og utendørs.

I 1976 hadde orkesteret sitt første besøk til Norge og har etter det vært på besøk flere ganger.

De vil ha konsert i Vår Frelsers kirke 16. mai klokken 1800. På 17. mai skal de delta i morgenprosesjonen, barnetoget, ha parkkonsert og være med på nasjonalfesten på Frelsesarmeen. Fredag 18. mai kommer de til Karmøy og skal ha konsert i Åkra kirke klokken 1900. Inngangsprisen er 150,- kroner. Alle er hjertelig velkommen. 

 

Tilbake