Sola Gratia


Øver mandager i partalsuker kl 19.00
Kontakt: Irene Bergtun, tlf 976 12 781

 

Sola Gratia betyr NÅDEN ALENE og er et voksenkor for alle sang-glade mennesker fra 20 års alderen som ønsker å være med å formidle evangeliet gjennom ord og toner.
Koret er en del av Åkra menighets arbeid, og drives i kirkesenteret med øvelse annenhver mandag i partalls-uker og er vanligvis ute på sangoppdrag to ganger i måneden. 
Dirigent er Irene Bergtun og Sture Tveit er pianist. 

Styret 2016:
Dirigent: Irene Bergtun mob.tel: 976 12 781
Formann: Eva I. Stien mob.tel: 986 36 500
Sekretær: Brit Oddny F. Mjølhus mob.tel: 454 72 682
Kasserer: Sture Tveit mob.tel: 957 97 585
Materialforvalter: Heidi K. B. Langåker mob.tel: 415 45 794


Sangoppdrag 2016:

Mars:
*31.mars: Betania Haugesund kl. 19.00

April:
*24.april: Gudstjeneste Åkra kirke

September:
*22.sept. Betania Langåker kl. 19.30
*29.sept. Kvalavåg bedehus, basarkl. 18.00

Oktober:
*29.okt. NMS-messe Kopervik 
*26.10. Åkra Bedehus, kl. 19.30

November:
*13.11. Gudstj. Åkra
*18.11. Betania Haugesund, kl. 19.00

Desember:
*11.12. Julekonsert Åkra Kirke kl. 18.00

 

2017

Januar:
19.01. Ådland bedehus, (Egil Svela)

Tilbake