Utendørs vigselsstad


"Fishermen's memorial" godkjent som vigselsstad

 

VIGSLER SKAL SKJE I KYRKJE ELLER EIN ANNAN GUDSTENESTESTAD SOM ETTER AVGJERD AV BISKOPEN KAN BRUKAST TIL VIGSEL, JF. ALLMENNE FØRESEGNER FOR VIGSEL PKT.3. STAVANGER BISKOP HAR DELEGERT TIL PROSTANE Å AVGJERA KVA STADAR SOM KAN BRUKAST TIL VIGSEL I PROSTIET. PER I DAG ER FØLGJANDE UTENDØRS VIGSELSSTAD GODKJENT I PROSTIET:

Fishermen's memorial, Ferkingstad

HAR DU SPØRSMÅL OM VIGSEL UTANOM KYRKJEHUS, TA KONTAKT MED DIN LOKALE KYRKJELYD ELLER MED PROST.

Tilbake