Åkra sokneråd


 

Faste medlemmer:
Ronny Breivik 
Linn Elise Richardsen
Øystein Vigdal
Per Inge Eriksen
Karen Y. Sandstad
Roar Tangen
Knut Terje Fagerland
Jorunn Medhaug

Vararepresentanter:
Oddrun Lund
Jorunn Hauge
Jan Egil Midtskog
Helene Aarhus
Leiv Mjølhus

Tilbake