Satsing på trosopplæring


Menighetene i Karmøy prosti ble innlemmet i trosopplæringen i 2014

 

Åkra menighet har fått utfordringen med å lage en helhetlig trosopplæringsplan som omfatter alle døpte  i alderen 0-18 år, og som tar sikte på å favne 75% av hvert årskull med tiltakene som skal utarbeides og innføres.

Formålet for trosopplæringen er å bidra til en systematisk og sammenhengende opplæring.
"Størst av alt" fokuserer på barnets plass i Guds rike og på tro, håp og kjærlighet som kjernen i trosopplæringen.

Tilbake