Kirkeforeningene


Den yngre og den eldre kirkeforening har møtene i kirkestua.

 

Den yngre kirkeforening
På møtene har de andakt, bevertning, god drøs og info om arbeid og oppgaver i Kirkesenteret. De deltar også på kirkebasarene med mat og praktiske gjøremål og har ansvar for konfirmantkappene.
Den eldre kirkeforening
Her er medlemmene fra ca 60 år og oppover.
På møtene har de felles sang, andakt, opplesning både fra litteratur og referat fra forrige møte og sosialt samvær.


 

Tilbake