Gravferd/Bisettelse


Alt har sin tid – også døden. De fleste knytter sterke, men ofte ulike følelser til møtet med døden. Gravferden har stor betydning i arbeidet med å ta en følelsesmessig avskjed med den døde.

 


Ved kremasjon blir personen bisatt. Seremonien for gravferd og bisettelse er lik, bortsett fra at ved bisettelse skjer en evt. jordpåkastelse inne i seremonirommet. Minneord, kransepålegging, lystenning, opplesing og bønner, gir de som er med mulighet til å markere gravferden/bisettelsen som en viktig hendelse i familien og vennekretsen. Gravferden skjer oftest innen en uke, maksimum innen 10 virkedager. Urnen etter kremasjon må settes i jorda innen 6 måneder.

Her er link til brosjyren som er laget for Karmøykirken. Brosjyren i papirformat kan fås i den enkelte kirke og på servicetorget i Kopervik.   Gravferdsbrosjyre

Planleggingen
I dag kan et begravelsesbyrå ta seg av mye av det praktiske rundt begravelsen. Dersom noen er i tvil om hvor en kan henvende seg, kan Servicetorget (tlf.52 81 00 01) gi råd. Pårørende blir anbefalt å ta seg litt tid til å kjenne på og snakke om hvilke deler av forberedelsene en ønsker å gjøre selv. Byråene vil kunne gi en oversikt over hva de kan hjelpe med.

Tilbake