Invitasjon til trosopplæringstiltak?


Ønsker du at barnet ditt fortsatt skal få invitasjoner til Kirkens aktiviteter for barn og unge, selv om barnet ikke er døpt?
Da må du registrere barnet her: https://kirken.no/informasjon

 

Vi i kirken jobber systematisk og kreativt for å gi barn en god opplæring i kirken tro. Vi har samlinger og arrangementer for alle alderstrinn fra 0 til 18 år. Arrangementene våre er åpne for alle barn i aldersgruppen som vil delta, men vi har bare adresser og sender bare personlige invitasjoner til barn som er registrert i medlemsregisteret vårt.

Fra 1. januar i år endrer regelverket seg. Tidligere stod barn av kirkemedlemmer oppført i medlemsregisteret som «tilhørende» selv om barnet ikke var døpt. Nå er dette endret, og disse barnas navn er tatt ut av medlemsregisteret. Det medfører at vi ikke vil sende ut personlig invitasjon til kirkens trosopplæringsarrangementer til disse barna.

Dersom dere foreldre ønsker at barnet deres fortsatt skal få invitasjoner fra kirken, må dere selv melde ifra til oss om det. Denne informasjonen registrerer dere på «min side» under https://kirken.no/informasjon

Etter at de nye reglene trådte i kraft ser vi at en veldig liten andel av de som tidligere stod oppført som tilhørige, er registrert som mottakere av invitasjoner til trosopplæringstiltak. Vi frykter at noen ikke har fått med seg endringen, eller ikke enda har fått ordnet med registeringen. Ta gjerne kontakt med oss i din lokalmenighet dersom du trenger mer info eller hjelp til registreringen.

Hjertelig velkommen til kirkens barne- og ungdomsarbeid! 😊

 

Tilbake