Årsmeldingen for 2020


Vedlagt følger årsmeldingen for Åkra menighet for 2020.

 

På grunn av strenge smitteverntiltak så ser vi ikke mulighet for å kunne gjennomføre et ordinært fysisk årsmøte. Du er velkommen til å komme med innspill eller spørsmål. De kan rettes til administrasjon på mail: aakra@karmoykirken.no eller ved å ta kontakt med oss på kontoret innen den 19.03.21. Merknader/kommentarer vil bli lagt frem for menighetsrådet den 25.03.21.

Se vedlag årsmelding.

Tilbake