Kateket/ Menighetspedagog – 100 % fast stilling.


Åkra menighets visjon: SAMLE til kristent fellesskap. STYRKE troen på Den treenige Gud. SENDE ut vitner for å forkynne evangeliet om Jesus Kristus i ord og handling. 

Åkra menighet ligger i Karmøy kommune. Det er pr. i dag 6439 medlemmer i Åkra sokn.  Menighetene har et aktivt kristent arbeid blant mennesker i alle generasjoner. Det er utarbeidet en god lokal trosopplæringsplan som er i stadig utvikling. 

For mer info: www.aakra.karmoykirken.no  

 

Vi søker etter 

Kateket/ Menighetspedagog – 100 % fast stilling. 

Er du glad i barn og ungdom? Ønsker du en stilling hvor du kan få dele det viktigste i verden med dem? I Åkra menighet vil du ha en unik mulighet til å nå barn og ungdom med budskapet om Jesus – noe som kan ha betydning for dem resten av livet. 

Som menighetspedagog vil du ha et ansvar for menighetens trosopplæringsarbeid for aldersgruppen 0-18 år sammen med trosopplærer, prest og øvrig stab. Du vil ha et særskilt ansvar for arbeid knyttet til aldersgruppen 10-18 år. Herunder bl.a. ansvar for menighetens tweens- og ungdomsarbeid, samt konfirmantopplegg. Videre vil du ha medansvar for oppfølging og gjennomføring av menighetens øvrige trosopplæringstiltak. Du vil få jobbe sammen med et team bestående av administrasjonsleder, trosopplærer, diakon, sokneprest, kapellan, kirketjener og kantor. 

Arbeidsoppgaver: 

 • Planlegge og gjennomføre menighetens konfirmantopplegg 
 • Planlegge, gjennomføre og evaluere trosopplæringstiltak i henhold til trosopplæringsplanen 
 • Rekruttere, følge opp og veilede frivillige medarbeidere 
 • Drive ledertrening/lederutvikling  
 • Bidra i gudstjenester tilknyttet konfirmantarbeid og trosopplæring 
 • Planlegge og gjennomføre skole-kirke-samarbeid  
 • Generelt samarbeid med øvrig stab om å bygge menighet 

 

Vi søker deg som: 

 • har engasjement for å dele det kristne budskap med barn og unge 
 • er motivert for å være med å bygge Åkra menighet og virkeliggjøre vår visjon 
 • oppmuntrer andre til deltakelse, er kreativ og har gode samarbeidsevner 
 • har gode evner til å kommunisere med barn, ungdom og voksne 
 • trives godt sammen med barn og ungdom 
 • kan jobbe selvstendig, ryddig og strukturert 
 • har relevant pedagogisk- og kristendomsfaglig utdannelse  
 • har erfaring med planarbeid og undervisning 
 • er medlem i Den norske kirke 

 

Personlig egnethet vil bli vektlagt. Erfaring kan kompensere for manglende utdanning. I et slikt tilfelle vil relevant videreutdanning være ønskelig. 

 

Vi tilbyr: 

 • Meningsfylte, varierte og spennende arbeidsoppgaver 
 • Samarbeid med engasjerte medarbeidere - ansatte og frivillige 
 • Lønn i henhold til HTA. God pensjonsordning i KLP 

Ved ansettelse må politiattest framlegges, jfr kirkeloven § 29. Det må påregnes arbeid ettermiddag/kveld og helger. Den som ansettes må ha sertifikat og kunne disponere egen bil.  

For nærmere opplysninger om arbeidsoppgaver:  

Kontakt: administrasjonsleder Grethe F. Myklebust eller ass. kirkeverge Eva B. Kvalevaag  

( tlf: 52 81 00 01). Søknad sendes til: ebk@karmoykirken.no.

 

Søknadsfrist: 10.06.2021  Tiltredelse: 01.08.2021 

Tilbake