Jubileumshelg Åkra kirke 200 år

Åkra kirke er 200 år og dette skal vi markere med en jubileumshelg fra torsdag 29. juli til søndag 1.august. Det vil bli gudstjeneste, sang...

Les meir

 

Kateket/ Menighetspedagog – 100 % fast stilling.

Åkra menighets visjon: SAMLE til kristent fellesskap. STYRKE troen på Den treenige Gud. SENDE ut vitner for å forkynne evangeliet om Jesus...

Les meir

 

Årsmeldingen for 2020

Vedlagt følger årsmeldingen for Åkra menighet for 2020.

Les meir

 

Tårnagenthelg 6-7.februar

Hjertelig velkommen til Tårnagenthelg i Åkra kirke

Les meir

 

Invitasjon til trosopplæringstiltak?

Ønsker du at barnet ditt fortsatt skal få invitasjoner til Kirkens aktiviteter for barn og unge, selv om barnet ikke er døpt? Da må du r...

Les meir

 

Utsatt semesteroppstart

I henold til regjeringens smitteverntiltak for perioden 14-18. januar, og anbefalinger i lys av denne, så utsettes det aller meste av det o...

Les meir

 

Lotterisalg på lekehytter

Har du lyst å vinne en lekehytte?

Les meir

 

Vielse

Bryllupstanker? Så kjekt!  Ta kontakt med servicetorget til kirkene i Karmøy tlf 52 81 00 01 for å bestille kirke i god tid fø...

Les meir