Sorggrupper for mennesker i sorg og vanskelige livssituasjoner

Gruppesamarbeidet på Haugalandet er et samarbeid mellom menighetene i Den norske kirke i Karmøy , Haugaland prosti, Sveio fellesrådsområde ...

Les meir

 

Kirkemiddag for hele familien

Velkommen til kirkemiddag for hele familien onsdag 4.mai. Det blir servering av kylling/pølse og ris fra kl. 16.30 til 17.15. Pris pr. pers...

Les meir

 

Menighetsmøte med orientering om 2021 i Åkra menighet

Du inviteres til menigetsmøte den 20.03 kl. 12.30 etter gudstjenesten. 

Les meir

 

Julehøgtiden i Åkra kirke

Velkommen til å delta på gudstjenester i Åkra kirke i julehøgtiden som ligger foran oss. På grunn av smittevernregler velger vi å feire jul...

Les meir

 

2 leidige stillinger i Åkra kirke

Vil du ta del i misjonsoppdraget sammen med teamet i Åkra menighet? Vil du være med å bety noe for alle generasjoner i lokalsamfunnet? ...

Les meir

 

Jubileumshelg Åkra kirke 200 år

Åkra kirke er 200 år og dette skal vi markere med en jubileumshelg fra torsdag 29. juli til søndag 1.august. Det vil bli gudstjeneste, sang...

Les meir

 

Kateket/ Menighetspedagog – 100 % fast stilling.

Åkra menighets visjon: SAMLE til kristent fellesskap. STYRKE troen på Den treenige Gud. SENDE ut vitner for å forkynne evangeliet om Jesus...

Les meir

 

Tårnagenthelg 6-7.februar

Hjertelig velkommen til Tårnagenthelg i Åkra kirke

Les meir